Vikingpad 28, 1034 VG Amsterdam
+31 6 41034843

Puber/gezinscoach

Jongeren laten vaak heel ander gedrag zien dan hoe ze zich werkelijk voelen. Dit uit zich vaak in ongeïnteresseerdheid, brutaal, opstandig of stoer gedrag. Dit is in werkelijkheid een vorm van onzekerheid en een vraag om aandacht. Omdat ik mij hierin verder wilde verdiepen heb ik in 2015 de opleiding tot puber- /gezinscoach bij BGL gevolgd. 

Daarnaast heb ik verschillende opleidingen zoals Paardencoaching Basis en Paardencoaching Jongeren, MNRI reflex-intregratie therapie en Workshops Autisme gevolgd. 

Mijn kennis die ik door het volgen van de opleidingen en cursussen heb opgedaan, is een unieke zetting, want we kunnen hierdoor op diverse manieren contact leggen. Zelfs zonder te praten. 

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer een puber zich begrepen voelt door en in verbinding staat met zijn omgeving en zichzelf, hij/zij beter aanspreekbaar is op zijn gedrag. Wanneer deze weet dat hij/zij er niet alleen voor staat, dat hij/zij dan het beste uit zichzelf kan en wil halen. Ik zeg altijd gelijk, ik kan je problemen niet oplossen, maar wil wel heel graag met je mee denken. 

 

Na dit traject bij ons weet jij:
• Welke kant je op wilt met jouw leven of jouw vraag;
• Hoe je de eerste stap kunt zetten;
• Dat je stevig in je schoenen kunt staan en hoe dat voelt 

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op despanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kudde lid’ met zich meedraagt. Als ze opmerken dat deze persoon ‘koliek’ (buikkramp of buikpijn) heeft, gaan ze proberen om te helpen. Dit doenze weer vanuit hun perspectief om samen zo veilig mogelijk te zijn en om te kunnen vluchten bij mogelijk gevaar.

Hoe paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach de reacties vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten in waar de belemmering mee te maken kan hebben.

Het belangrijkste effect van Paardencoaching op mensen is tweeledig:
1. Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak, waardoor rationele denkprocessen omzeild worden.
2. Het paard neemt spanning van je over en reageert op je gevoel en uitstraling.
Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering (koliek) zit en reageert hier op. Doordat via de invloedvan het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, zal het dit ook bevestigen door ontspannen bij je te komenstaan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent. Voor mensen is ditvaak positief confronterend om mee te maken.