Vikingpad 28, 1034 VG Amsterdam
+31 6 41034843

Paardencoaching

Uitleg Paardencoaching algemeen

Onze therapie kan toegepast worden bij autistische of ontwikkelingsvertraagde kinderen, hyperactieve kinderen, kinderen met sociaal-emotionele problematiek, Symdroom van down, kinderen met hechtingsproblemen, angsten, maar ook hoogbegaafde kinderen en kinderen met communicatieve problemen. De coach en de paarden helpen de kinderen de oplossing in zichzelf te zoeken om de gewenste doelen te bereiken. 

Ieder kind is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. Er wordt gewerkt vanuit het probleem dat uw kind zelf ervaart. Meestal ligt dat in de lijn met de hulpvraag van u als ouder of verzorger. In de sessies wordt vooral uitgegaan van de mogelijkheden van uw kind, niet van zijn belemmeringen. 

Doordat de therapie niet expliciet gericht is op de onmogelijkheden van het kind, zijn sommige kinderen zich er niet eens van bewust dat het een therapie is. Ze vinden het leuk om met de paardjes om te gaan, dit versterkt hun interne motivatie. 

Effect van Paardencoaching

Pestproblematiek of niet lekker in je vel zitten
Uit evaluatie blijkt er bij gedemotiveerde kinderen in contact met paarden een significante vermindering van depressieve gevoelens optreedt. De kinderen worden sociaalvaardiger, eerlijker, geduldiger en gaan met meer respect om met mensen en dieren. Ze gaan in hun eigen kracht staan en kunnen de wereld veel beter aan. Tijdens de sessie worden verschillende vaardigheden zoals: ervaren van succes en respect, versterken van zelfvertrouwen en overwinnen van angsten, agressies en antipathieën samen met de coach en de paarden geoefend.

ADHD en ADD
Door het werken met paarden ontstaat er verbetering in motivatie (nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen proberen). De competentie hierop verbetert (trots, aandacht, opnieuw proberen, gemaakte fouten corrigeren).
De paarden brengt rust in het hoofd van een kind met ADHD en ADD. Kinderen met ADHD en ADD worden dagelijks geconfronteerd met hun beperkingen. Door de paarden ontdekken ze hun eigen (innerlijke) kracht.
We willen met deze therapie dan ook graag naar voren halen wat een kind wel kan en zeker niet de nadruk leggen op wat een kind (nog) niet kan of nooit zal kunnen.

Heeft u vragen? U kunt ons altijd een berichtje sturen.

Klassiek autisme, symdroom van asperger en pdd nos
Klassiek autisme, symdroom van asperger en pdd nos. Paarden brengen innerlijke rust in het hoofd en in het lichaam van het autistisch kind. Vaak worden deze kinderen, in hun dagelijks leven, geconfronteerd met hun beperking terwijl ze hier juist hun kwaliteiten en hun (innerlijke) kracht mogen gaan ontdekken.

Kinderen maken door de beweging van het paard oxytocine aan. Dit stofje speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Zo zijn ze in staat contact te maken en zelfs vaardigheden zoals praten, het herkennen van dieren etc aan te leren.

Huiselijk geweld, echtscheidingsproblematiek
Huiselijk geweld maar zeker ook een echtscheiding hebben een grote impact op een kind. Onze methode met de paarden kan bij de verwerking hiervan van grote waarden zijn. Het kind krijgt via de paarden de kans om emoties te uiten, te herkennen en te begrijpen. Samen met het paard leert het kind omgaan met deze emoties. De kinderen ontwikkelen empathie voor de dieren en zo ook voor andere mensen, ze ontwikkelen sociale vaardigheden waardoor positief sociaal contact (weer) beter mogelijk is.

Van faalangst tot zelfvertrouwen
Om het kind weer het vertrouwen in zichzelf terug te laten vinden zijn paarden een krachtig middel.

Door wandelen, aaien, knuffelen en borstelen helpen zij het kind weer in zijn basis te aarden, zo staat het kind open om in zijn eigen kracht terug te komen. Die kracht is altijd

Aanwezig maar zit vaak verstopt onder laagjes van angst (bijv. om niet goed genoeg te zijn), boosheid (vaak een gevoel van je niet begrepen voelen) of verdriet (als er iets naars in je leven is gebeurd en je dit nog niet hebt kunnen verwerken). Door het doen van oefeningen met de paarden zal het ervaren van succes zorgen voor meer zelfvertrouwen. Ook het ervaren van het er weer toe doen, speelt een belangrijke rol in het proces van zelfvertrouwen opbouwen.

Deze methode is een individuele behandeling en U kunt hiervoor PGB aanvragen.

Andere bekeken ook: