Vikingpad 28, 1034 VG Amsterdam
+31 6 41034843

CREF-Methode 

De CREF-Methode is een therapeutisch middel of een ondersteunend middel binnen organisaties om aangetast basisvertrouwen te laten herstellen.
CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation.
De CREF-Methode maakt het mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelden. Paarden ondersteunen en versnellen dit proces en kunnen naar wens worden ingezet. De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden. 

De CREF-Methode
– achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
– herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
– geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften – is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties 

Kinderen
De CREF-Methode kan eveneens goed worden in gezet bij baby’s, kinderen en jeugdigen. Bij de CREF-Methode wordt er bij de behandeling van kinderen ten alle tijden ook grondig de rol van de ouders/verzorgers meegenomen. Dat houdt in dat tijdens de behandeling ook inzet van de ouder/verzorger wordt gevraagd op het gebied van zelfontwikkeling. In sommige gevallen wordt er zelfs gekozen om eerst de ouder/verzorger te behandelen.

Therapeutisch hulpmiddel het Paard bij kinderen.
Het wordt sterk aangeraden om bij de behandeling van kinderen te werken met een paard. Niet alleen voor behandeling van het kind, maar juist ook om ouders/verzorgers middels de paarden spiegelsessie grotere bewustwording op gang te zetten. Door spelvormige opdrachten met het paard uit te voeren over opvoeding en over hoe stevig een (liefdes) relatie is, zal dit vaak leidden tot grote resultaten.

Andere bekeken ook: